Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte

11 FEB 2021 16:16
Nu är det dags att anmäla sig till årets digitala årsmöte
  • Uppdaterad: 11 FEB 2021 16:16

Gotlands Lantliga Ryttarförening
Kallar härmed till
ÅRSMÖTE
21/2
Kl.19.00


I år sker det digitalt via TEAMS.


För dig som är osäker på den digitala formen och vill testa i förväg kommer det att finnas
möjlighet att delta i ett test-möte den 17/2 kl. 19.00.
Anmälan till båda mötena sker via denna länk:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bi1b644CTUW4eAwFWtvrKsbMkeHpkjhFn6abi2zs33lUOURXVktMV1lYOVdWOFdZMVQyQlhKNlJTSS4u

i anmälan anges namn, mailadress och telefonnummer, samt om du önskar delta i prova på
mötet.

En inloggningslänk skickas till den mejladress du angivit torsdagen den 18/2.

 

Sista dagen för anmälan är 16/2 kl. 22.00.

För er som vill delta även i testmötet skickas ett separat inloggningsmejl till er mejladress
samma dag på förmiddagen.

Alla anmälda kommer tillsammans med inloggningslänken få vidare information om hur
mötet går till.

Årsmöteshandlingarna laddas ned via länk nedan

För teknisk support kontakta Elisabeth Johansson telefon: 0733-76 86 22

GLR hälsar alla hjärtligt välkomna till detta annorlunda men trevliga årsmöte.

 

Dagordning vid årsmöte

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av ordförande för mötet

4. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet

5. Val av protokolljusterare och rösträknare

6. Fastställande av föredragningslista

7. Fastställande av om mötet blivit utlyst på rätt sätt

8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser

9. Revisorernas berättelse

10. Fastställande av balans- och resultaträkning

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår

13. Fastställande av årsavgift för nästkommande år

14. Övriga ärenden som enligt 15 § kan upptas till beslut på årsmöte.

a. Förslag om stadgeändring (bilaga 1)

b. Förslag om antagande av hedersmedlem

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 24 § andra
stycket angivna antalet

16. Val av ordförande för föreningen

17. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

18. Fastställande av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av
ungdomssektionen

19. Fastställande av eventuella sektioner och kommittéer förutom ungdomssektion, samt val av
ledamöter (varav en sammankallande) för dessa (27 §)

20. Val av två revisorer och en revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag

21. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen

22. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen

23. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och eventuella andra möten där
föreningen har rätt att representera med ombud.

24. Sammanträdets avslutande

Klicka på texten nedan för att ladda ned årsmöteshandlingarna.

ÅRSMÖTESHANDLINGAR

BILAGA 1 - STADGAR FÖRSLAG

Skribent: Monica Larsson
E-post: Adressen Gömd

 

Vi kan alla hjälpas åt att hålla hemsidan uppdaterad! Maila gärna vår webmaster  om du vill att något ska uppmärksammas här, ex en egen text eller bild.

 

GLR samarbetar med:

 

 

 


Länkar


Stöd föreningslivet. Spela
oddset på superligan.
Prova även keno.

Postadress:
Gotlands Lantliga Ryttarförening - Ridsport
Box 12
62314 Klintehamn

Kontakt:
Tel: 0704922886
E-post: gotlandslantligarf@g...

Se all info